Radovi u toku - Iris New Balkan Cuisine, Sarajevska 54

 

Iris je prvi restoran pod New Balkan Cuisine konceptom.

Otvara se u Beogradu, 16. novembra 2016.

Prostor se trenutno renovira.

Lokaciju – Sarajevska 54 – je odabrao osnivač New Balkan Cuisine-a i glavni kuvar Irisa Vanja Puškar.

Oslikava tipičan način života beogradskog centra, koji je jedna od glavnih inispiracija New Balkan Cuisine-a.

Na fotografiji Vanja proverava radove u trenutno praznom prostoru.