Vanja Puskar

Vanja Puskar je osnivac i kurator New Balkan Cuisine koncepta i glavni kuvar Iris restorana.

Rođen 1986. u Prijedoru, Bosna i Hercegovina.

Nakon završenog školovanja nastavlja svoju karijeru u Beogradu.

Aktivan na projektu „Moderna Srpska kuhinja“ i jedan od osnivača „Chefs Club Beograd“.

Kulinarski pristup temelji na primeni  lokalnih životnih namirnica u kobinaciji sa savremenim tehnikama obrade.

Podržava i promoviše lokalne proizvođače sa kojima deli viziju.

Kada poznaješ proizvođača u mogućnosti si da njegovu pažnju, energiju i pruženu ljubav ka namirnici transferišeš  preko tanjira do finalnog konzumenta…

2016. pokeće projekat „New Balkan Cuisine“

Iris predstavlja atelje „NewBalkanCuisine“.