Koncept

New Balkan Cuisine

New opisuje traganje za novim tehnikama i procesima, kao i rad na unapređenju postojećih. Igranje i kombinovanje koje rezultira potpuno novim doživljajem. Viši kriterijumi i očekivanja nas uvek teraju na eksperimentisanje sa ciljem kreiranja nečeg novog.

Kako granice na Balkanu predstavljaju promenjljivu komponentu, definisati prostorni obuhvat delovanja predstavlja pravi izazov. Naša stalna težnja za razlikama i podelama vodi do pojmova „njihovo,naše“. Međutim kada se vratimo na granice i njihovo pomeranje kroz istoriju shvatimo da je njihovo možda naše ili? Turbulentna istorija i razni uticaji su oblikovali ovo podneblje, dali mu karakter. Upravo implementiranje karaktera u jela koja spremamo daje dodatnu vrednost, ono što čini razliku, ono što grupišemo pod „nešto novo“….

Pojam „Cuisine“ je spoj prva dva dela naziva. Kada kombinujemo nov proces pripreme sa lokalnim namirnicama osvrćući se na ono što ovo podneblje čini posebnim dobijamo nešto više od samog prevoda „kuhinja“.

New Balkan Cuisine teži da predstavi svo bogatstvo ovog podneblja u pogledu hrane, proizvoda, tradicije, karaktera, kroz kreativni osvrt na lokalne životne namirnice. Njihovu obradu kroz procese koji su usaglašeni sa današnjim dostignućima nauke i težnjom da se zadovolje viši kiterijumi i očekivanja.

New – traganje za novim | Balkan – kao teritorijalna obuhvatnost | Cuisine – kao uzvišeni nivo pripreme hrane.