Zašto baš Mangulica

Nastala je ukrštanjem šumadinke sa mađarskom vrstom. Zbog svoje otpornosti i skromnosti brzo je dobila na popularnosti. Zlatno doba mangulice je period od 19.veka ,pa sve do pedesetih godina prošlog veka. Kako su šume počele da se krče i njive preoravaju okolnosti postaju nepovoljne za ovu vrstu koja svoju hranu pronalazi u prirodi. Uzgajivači se okreću vrstama koje su prilagođene uzgoju u zatvorenom.

Mangulica je sporog prirasta i njeno meso sadrži veću količinu masti. Sve su to faktori koji su uticali na to da se mangulica potiskuje sa tržišta.

Međutim sa kuvarske ili kvalitativne strane mangulica predstavlja savršen proizvod. Aromatično meso koje nosi odliku načina ishrane i načina života. Izraženija crvena boja, koja blago podseća na divlju životinju. Konzistencija masnog tkiva. Prefinjena, delikatna mast lako primenjiva i kvalitetnog hemiskog sastava. Sve te savršene karakteristike dolaze od načina života i ishrane, shodno tome one predstavljaju osnov za kvalitetno meso.

Jako je bitno da se razume povezanost ishrane i načina života sa finalnim kvalitetom, jer se danas susrećemo sa imanjima koje mangulice gaje po principima koji nisu u skladu sa ovom vrstom, što znatno menja kvalitet.

I kao sirovo meso i kroz razne prerađevine mangulica ima karakter koji oslikava ovo podneblje.

Da li je pod moranje da se proba, DA!